ufabet

ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก

8 ธ.ค.
FT 1
2
1
FT 2
2
1
FT 1
1
2
FT 1
3
0.5
FT 0
3
0.5
FT 1
0
0.5
FT 3
2
0.5

อีเอฟแอลแชมเปียนชิป อีเอฟแอลแชมเปียนชิป

8 ธ.ค.
FT 0
0
0.5
FT 2
0
0
FT 1
1
0.5
FT 0
0
0
FT 2
0
1
FT 1
2
0

อีเอฟแอลลีกทู อีเอฟแอลลีกทู

8 ธ.ค.
FT 0
1
0.5
FT 0
2
0.5

England - National League England - National League

8 ธ.ค.
POSTP ?
?
0
FT 2
0
1
FT 0
1
0.5
FT 1
3
0
POSTP ?
?
0
FT 1
2
1
FT 1
2
0.5
POSTP ?
?
FT 0
1
0.5
FT 2
1
1.5
FT 2
3
0.5

เนชันนัลลีกนอร์ท เนชันนัลลีกนอร์ท

8 ธ.ค.
POSTP ?
?
0/0.5
FT 1
0
0.5
FT 2
0
1
FT 5
3
0.5
FT 1
0
0.5
FT 0
1
1.5

England - Fa Trophy England - Fa Trophy

8 ธ.ค.
FT 3
1
FT 3
1
0.5
FT 5
0
FT 0
1
1.5
FT 2
1
FT_PEN 2
2
0.5
FT 3
1
FT 3
1
FT 3
0
FT 0
0
FT 1
5
FT 3
1
FT 1
0
FT 0
3
FT 4
1
FT 0
1
FT 0
1
FT 1
3
CANCL 0
0
CANCL 0
0
FT 2
5
FT 3
1
FT 5
2
FT 1
4
FT 1
3
FT 1
2
FT 3
0
FT 2
1

อีเอฟเอล โทรฟี อีเอฟเอล โทรฟี

8 ธ.ค.
FT_PEN 0
0
0.5
FT 3
0
1
FT 1
2
0.5
FT 3
2
0.5
FT 0
3
0
FT 1
2
0.5
FT 1
2
0.5
FT 2
1
0.5
FT_PEN 3
3
0
FT 1
4
0.5
FT 3
0
0.5
FT 2
0
0.5
FT_PEN 0
0
0
FT 2
1
0.5
FT 6
0
1
FT_PEN 1
1
0.5

England - Professional Development League England - Professional Development League

8 ธ.ค.
FT 2
1

England - Non League Div One: Southern Central England - Non League Div One: Southern Central

8 ธ.ค.
POSTP ?
?

England - Non League Div One: Northern North England - Non League Div One: Northern North

8 ธ.ค.
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?

England - Non League Div One: Northern South England - Non League Div One: Northern South

8 ธ.ค.
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?

England - Non League Div One: Southern S & W England - Non League Div One: Southern S & W

8 ธ.ค.
POSTP ?
?

England - Non League Premier: Northern England - Non League Premier: Northern

8 ธ.ค.
POSTP ?
?
0.5
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?

England - Non League Premier: Southern Central England - Non League Premier: Southern Central

8 ธ.ค.
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?

Germany - 3. Liga Germany - 3. Liga

8 ธ.ค.
FT 2
0
0.5

Germany - Oberliga: Rheinland-Pfalz/Saar Germany - Oberliga: Rheinland-Pfalz/Saar

8 ธ.ค.
POSTP ?
?

Armenia - Premier League Armenia - Premier League

8 ธ.ค.
FT 3
2
2

Belgium - Pro League Belgium - Pro League

8 ธ.ค.
FT 2
0
1

Czech Republic - Fortuna Liga Czech Republic - Fortuna Liga

8 ธ.ค.
FT 2
1
1

Denmark - Landspokal Cup Denmark - Landspokal Cup

8 ธ.ค.
FT 1
0
2

Israel - Ligat ha'Al Israel - Ligat ha'Al

8 ธ.ค.
FT 0
3
1.5

Israel - Liga Leumit Israel - Liga Leumit

8 ธ.ค.
FT 0
0
0.5

Italy - Serie B Italy - Serie B

8 ธ.ค.
FT 2
2
0.5
FT 2
1
0.5

Malta - Premier League Malta - Premier League

8 ธ.ค.
FT 0
2
0
FT 0
2
0/0.5
FT 0
1
0/0.5
FT 2
0
0.5/1

Moldova - National Division Moldova - National Division

8 ธ.ค.
POSTP ?
?

Northern Ireland - Premiership Northern Ireland - Premiership

8 ธ.ค.
FT 0
3
0.5

Portugal - Segunda Liga Portugal - Segunda Liga

8 ธ.ค.
FT 2
0
0.5

Switzerland - Challenge League Switzerland - Challenge League

8 ธ.ค.
FT 0
2
0.5
FT 1
0
0.5

Turkey - 1. Lig Turkey - 1. Lig

8 ธ.ค.
FT 1
2
0.5
POSTP ?
?
FT 0
2
1
FT 1
1
1
POSTP ?
?

Wales - Premier League Wales - Premier League

8 ธ.ค.
FT 1
2
0.5
POSTP ?
?

Brazil - Serie B Brazil - Serie B

8 ธ.ค.
FT 2
2
1
FT 3
0
0.5
FT 2
1
1
FT 2
1
0.5

Chile - Primera Division Chile - Primera Division

8 ธ.ค.
FT 3
1
1
FT 1
1
0
FT 0
2
1

Colombia - Torneo Betplay Colombia - Torneo Betplay

8 ธ.ค.
FT 2
1
0.5

Ecuador - Liga Pro Ecuador - Liga Pro

8 ธ.ค.
FT 0
0
0.5
FT 2
1
0.5
FT 1
0
0.5

Peru - Segunda Division Peru - Segunda Division

8 ธ.ค.
FT 1
1
0.5

อเมริกา เมเจอร์ลีก อเมริกา เมเจอร์ลีก

8 ธ.ค.
FT 3
2
1

Algeria - Ligue 1 Algeria - Ligue 1

8 ธ.ค.
FT 1
2
0.5

Burkina Faso - Premier League Burkina Faso - Premier League

8 ธ.ค.
POSTP ?
?

Congo - Super Ligue Congo - Super Ligue

8 ธ.ค.
FT 1
0
POSTP ?
?

Morocco - Botola Pro Morocco - Botola Pro

8 ธ.ค.
FT 1
1
1
FT 2
3
0.5
FT 1
0
1

Morocco - Botola 2 Morocco - Botola 2

8 ธ.ค.
FT 0
0
FT 1
0
FT 0
0

Zambia - Super League Zambia - Super League

8 ธ.ค.
POSTP ?
?

Kuwait - Premier League Kuwait - Premier League

8 ธ.ค.
FT 1
1
0.5
FT 2
5
FT 1
0
0.5

Lebanon - Premier League Lebanon - Premier League

8 ธ.ค.
FT 0
1
FT 6
0
FT 0
0
FT 2
0
FT 0
0

Qatar - Premier League Qatar - Premier League

8 ธ.ค.
FT 1
2
1.5
FT 1
1
1
FT 1
4
2

Saudi Arabia - Division 1 Saudi Arabia - Division 1

8 ธ.ค.
FT 1
2
FT 0
1
FT 1
4
0.5

Bahrain - Premier League Bahrain - Premier League

8 ธ.ค.
FT 0
1
1

India - Indian Super League India - Indian Super League

8 ธ.ค.
FT 2
2
1

England - Vanarama National League South England - Vanarama National League South

8 ธ.ค.
FT 2
1
0.5
FT 0
0
1
02:45 ?
?
0.5
FT 3
2
0
FT 1
1
0

Argentina - Primera C Argentina - Primera C

8 ธ.ค.
FT 1
2
0.5
FT 1
0
0.5

Argentina - Primera D Metropolitana Argentina - Primera D Metropolitana

8 ธ.ค.
FT 0
0
0/0.5
FT 4
1
0/0.5
FT 0
1
0
FT 1
1
0/0.5
FT 2
2
0

Bolivia - Liga De Futbol Prof Bolivia - Liga De Futbol Prof

8 ธ.ค.
FT 1
1
1.5
FT 2
0
1

Hungary - NB 3: Nyugati Hungary - NB 3: Nyugati

8 ธ.ค.
FT 3
1

Spain - Segunda B - Group 3 Spain - Segunda B - Group 3

8 ธ.ค.
FT 3
1

Spain - Tercera - Group 1 Spain - Tercera - Group 1

8 ธ.ค.
FT 3
1
1/1.5
FT 1
0
0.5
FT 2
1
FT 1
3
FT 1
3
FT 3
0
1
FT 0
2
FT 2
0
FT 2
1
1/1.5
FT 0
2
FT 1
1
FT 2
1
0.5/1

Spain - Tercera - Group 2 Spain - Tercera - Group 2

8 ธ.ค.
FT 2
2
0.5
FT 1
1
FT 0
1
POSTP ?
?
FT 2
1
0.5
FT 1
2
FT 0
1
FT 1
0
FT 4
0
1.5

Spain - Tercera - Group 3 Spain - Tercera - Group 3

8 ธ.ค.
FT 2
2
FT 1
0
0
FT 0
0
0/0.5
FT 2
0
FT 0
0
FT 5
1
FT 1
1
0/0.5
FT 1
0
FT 2
2
0.5/1
FT 1
1

Spain - Tercera - Group 4 Spain - Tercera - Group 4

8 ธ.ค.
FT 5
2

Spain - Tercera - Group 6 Spain - Tercera - Group 6

8 ธ.ค.
FT 1
1

Spain - Tercera - Group 8 Spain - Tercera - Group 8

8 ธ.ค.
FT 0
0
0
POSTP ?
?
FT 0
3
FT 1
3
FT 3
0
0

Spain - Tercera - Group 9 Spain - Tercera - Group 9

8 ธ.ค.
FT 0
1
FT 0
0
FT 1
2

Spain - Tercera - Group 10 Spain - Tercera - Group 10

8 ธ.ค.
FT 2
1
0/0.5
FT 1
0
FT 2
0
0/0.5
FT 1
1

Spain - Tercera - Group 13 Spain - Tercera - Group 13

8 ธ.ค.
FT 2
0
1

Spain - Tercera - Group 14 Spain - Tercera - Group 14

8 ธ.ค.
FT 2
2
0/0.5
FT 4
0
0.5/1
FT 1
4
0.5
FT 0
0
FT 0
2
0.5
FT 1
0
FT 4
1
0.5/1
FT 1
1
FT 1
3
0
FT 1
1

Spain - Tercera - Group 15 Spain - Tercera - Group 15

8 ธ.ค.
FT 2
1
FT 2
1
FT 0
3
FT 0
1
FT 1
0
FT 1
1
FT 1
1
FT 1
1
FT 1
0
FT 1
0
0

Spain - Tercera - Group 16 Spain - Tercera - Group 16

8 ธ.ค.
POSTP ?
?

Spain - Tercera - Group 17 Spain - Tercera - Group 17

8 ธ.ค.
FT 0
2
FT 0
0
FT 1
2
FT 1
1
FT 1
4
0/0.5
POSTP ?
?
FT 6
0
FT 0
0
FT 2
2
FT 2
0
FT 1
0
0.5

Spain - Tercera - Group 18 Spain - Tercera - Group 18

8 ธ.ค.
FT 1
1
0.5/1
FT 3
2
FT 0
3
0/0.5
FT 1
1
FT 3
0
0/0.5
FT 1
0
0.5/1
FT 1
0
0.5
FT 1
0
0
FT 1
0
FT 2
0

Turkey - 2. Lig: Beyaz Turkey - 2. Lig: Beyaz

8 ธ.ค.
FT 1
1

Brazil - Capixaba Brazil - Capixaba

8 ธ.ค.
FT 1
1

Brazil - Cearense 2 Brazil - Cearense 2

8 ธ.ค.
FT 2
0

Brazil - Roraimense Brazil - Roraimense

8 ธ.ค.
FT 3
1

South Africa - Gladafrica Championship South Africa - Gladafrica Championship

8 ธ.ค.
FT 1
2

Mexico - Liga Mx Women Mexico - Liga Mx Women

8 ธ.ค.
FT 2
0
2
FT 3
2
1

 - COSAFA U20 Championship - COSAFA U20 Championship

8 ธ.ค.
FT 0
1
FT 0
0
FT 4
1

Portugal - Liga Revelacao U23 Portugal - Liga Revelacao U23

8 ธ.ค.
FT 3
0
1.5

Spain - Segunda Division Women Spain - Segunda Division Women

8 ธ.ค.
FT 5
1
FT 1
4
FT 3
0
POSTP ?
?
FT 1
1
FT 1
0
FT 5
1
FT 15
0
FT 0
3
FT 4
1

Spain - Spain Youth League Spain - Spain Youth League

8 ธ.ค.
FT 0
3
FT 0
5
FT 1
0
FT 2
1
FT 3
0
FT 0
2
FT 2
0

Romania - Liga 2 Romania - Liga 2

8 ธ.ค.
FT 2
1
0.5

Jordan - 1st Division Jordan - 1st Division

8 ธ.ค.
FT 0
0
FT 1
4

Australia - Victoria NPL Youth League Australia - Victoria NPL Youth League

8 ธ.ค.
08:45 ?
?
CANCL 0
0
09:00 ?
?
CANCL 0
0
11:00 ?
?
CANCL 0
0
12:00 ?
?
CANCL 0
0
14:15 ?
?
CANCL 0
0
14:30 ?
?
CANCL 0
0
15:30 ?
?
CANCL 0
0

Chile - Segunda División Chile - Segunda División

8 ธ.ค.
FT 0
3
0.5