ufabet

พรีเมียร์ลีกอังกฤษ พรีเมียร์ลีกอังกฤษ

17 ต.ค.
FT 2
2
1
FT 3
3
1
FT 1
0
1
FT 1
4
1

อีเอฟแอลแชมเปียนชิป อีเอฟแอลแชมเปียนชิป

17 ต.ค.
FT 0
0
1
FT 2
2
0
FT 0
1
0
FT 0
1
0.5
FT 2
0
1
FT 0
2
0.5
FT 0
0
0.5
FT 1
2
0.5
FT 1
2
0.5
FT 1
2
1

อีเอฟแอลลีกวัน อีเอฟแอลลีกวัน

17 ต.ค.
FT 2
0
0.5
FT 0
1
0
FT 1
1
0.5
FT 1
0
0.5
FT 1
1
0
FT 0
0
0.5
FT 2
0
0.5
FT 2
0
0.5
FT 2
1
1
FT 0
1
0.5
FT 0
3
0.5
FT 0
2
1

อีเอฟแอลลีกทู อีเอฟแอลลีกทู

17 ต.ค.
FT 1
2
0.5
FT 3
2
0.5
FT 4
0
0
FT 1
0
0.5
FT 1
0
0.5
FT 1
3
0.5
FT 1
0
0.5
FT 1
0
0
FT 0
5
0.5
FT 0
2
1
FT 0
0
0
FT 2
3
0.5

เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์

17 ต.ค.
FT 0
1
1
FT 2
2
1.5
FT 0
3
0

เอร์สเตอดีวีซี เอร์สเตอดีวีซี

17 ต.ค.
FT 3
0
1

บุนเดิสลีกา บุนเดิสลีกา

17 ต.ค.
FT 0
1
1
FT 1
1
0.5
FT 0
2
0.5
FT 0
1
1
FT 0
2
1
FT 1
4
2.5
FT 1
1
1

ลีก เอิง ฝรั่งเศส ลีก เอิง ฝรั่งเศส

17 ต.ค.
FT 1
3
0.5
FT 3
1
0.5

กัลโช่ ซีรีย์ อา อิตาลี กัลโช่ ซีรีย์ อา อิตาลี

17 ต.ค.
FT 4
1
0.5
FT 1
2
0.5
FT 3
0
0.5
FT 1
1
1

ลาลีกา สเปน ลาลีกา สเปน

17 ต.ค.
FT 1
0
0.5
FT 0
2
1
FT 0
1
2
FT 1
0
1

เจลีก เจลีก

17 ต.ค.
FT 4
1
0.5

เจลีก 2 เจลีก 2

17 ต.ค.
FT 0
1
1
FT 0
0
0.5
FT 0
0
0
FT 1
1
0.5
FT 2
0
0.5

ไทยลีก ไทยลีก

17 ต.ค.
FT 2
1
0.5
POSTP LIVE ?
?
FT 2
2
0.5
POSTP LIVE ?
?
FT 2
2
1/1.5
POSTP LIVE ?
?
FT 0
1
1.5
POSTP ?
?

ไทยลีก 2 ไทยลีก 2

17 ต.ค.
FT 1
0
0.5
FT 0
3
0
FT 2
1
1
FT 2
2
1
FT 2
2
0.5/1

World - Club Friendlies World - Club Friendlies

17 ต.ค.
CANCL 0
0
FT 1
1
FT 4
1
CANCL 0
0

England - National League England - National League

17 ต.ค.
POSTP ?
?
POSTP ?
?
0/0.5
FT 0
0
0.5
FT 2
2
0.5
FT 2
3
1.5
FT 1
0
0.5
21:00 ?
?
FT 2
0
0.5/1
FT 4
3
0.5
FT 2
1
0
FT 0
0
0.5
FT 1
2
0.5

เนชันนัลลีกนอร์ท เนชันนัลลีกนอร์ท

17 ต.ค.
FT 1
0
0
FT 2
1
0/0.5
FT 6
1
1/1.5
FT 0
1
0.5
POSTP ?
?
POSTP ?
?
0/0.5
FT 1
0
0
FT 2
1
0.5
FT 0
0
0/0.5

England - Fa Trophy England - Fa Trophy

17 ต.ค.
FT 1
4
21:00 ?
?
FT_PEN 0
0
FT 0
0
FT 0
0
FT 0
0
FT 0
0
FT 0
1
FT 0
4
21:00 ?
?
21:00 ?
?
FT 2
3
FT_PEN 2
2
21:00 ?
?
FT 0
0
FT 5
0
FT 0
0
FT 0
0
FT 0
0
FT 0
0
FT 0
0
FT 0
0
FT 0
0
FT 0
0
FT 1
4
FT 0
0
FT 0
0
FT_PEN 0
0
FT 0
0
FT 0
0
FT 1
2
FT 0
0
FT 0
0
FT 0
0
21:00 ?
?
FT_PEN 0
0
FT_PEN 0
0
FT 0
0
FT 0
0
FT 0
0
FT 0
0
FT 0
0
FT 0
0
FT 0
0
FT_PEN 0
0
FT 0
0
FT 0
0
FT 0
0
FT_PEN 0
0
FT 0
0
FT 0
0
FT 0
0
FT 0
0
FT 5
0
FT 0
0
FT 0
0
FT 0
0
FT_PEN 0
0
FT_PEN 0
0
FT 0
0
FT 0
0
21:00 ?
?

England - Premier League U18 England - Premier League U18

17 ต.ค.
FT 0
5
FT 2
3
FT 2
5
17:30 ?
?
FT 1
2
FT 0
2
FT 3
2
FT 8
2
FT 0
0
FT 3
0
FT 1
1

England - Wsl 1 Women England - Wsl 1 Women

17 ต.ค.
POSTP ?
?

England - Non League Premier: Isthmian England - Non League Premier: Isthmian

17 ต.ค.
FT 2
0
FT 4
0
POSTP ?
?
FT 2
0
FT 1
3
FT 4
0
FT 4
0
FT 2
0
FT 1
3
POSTP ?
?
FT 1
1

England - Non League Div One: Isthmian South England - Non League Div One: Isthmian South

17 ต.ค.
FT 4
4

England - Non League Premier: Northern England - Non League Premier: Northern

17 ต.ค.
FT 0
3
FT 1
1
FT 2
1
FT 2
1
FT 1
3
FT 2
4
POSTP ?
?
FT 1
1
FT 0
1
FT 2
1

England - Non League Premier: Southern Central England - Non League Premier: Southern Central

17 ต.ค.
FT 2
1
FT 2
1
FT 2
1
FT 6
1
FT 1
4
FT 1
1
FT 3
0
FT 3
1
FT 0
0
FT 1
2
FT 1
1

Netherlands - Tweede Divisie Netherlands - Tweede Divisie

17 ต.ค.
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?

บุนเดิสลีกา 2 บุนเดิสลีกา 2

17 ต.ค.
FT 0
1
0.5
FT 3
0
0
FT 2
1
0.5

Germany - 3. Liga Germany - 3. Liga

17 ต.ค.
FT 0
0
0
FT 2
1
0.5
FT 1
1
0.5
FT 0
1
0.5
FT 0
1
0.5
FT 1
2
0.5

Germany - Regionalliga: Nord Germany - Regionalliga: Nord

17 ต.ค.
FT 2
2
1
FT 3
0
0.5/1
POSTP ?
?
0/0.5

Germany - Regionalliga: Bayern Germany - Regionalliga: Bayern

17 ต.ค.
POSTP ?
?
0.5
FT 2
1
0.5
FT 0
1
1
FT 1
1
0.5
FT 2
0
0.5
19:00 ?
?

Germany - Regionalliga: Nordost Germany - Regionalliga: Nordost

17 ต.ค.
FT 0
2
0
FT 2
0
1
FT 3
1
1.5

Germany - Regionalliga: Südwest Germany - Regionalliga: Südwest

17 ต.ค.
FT 6
2
0.5
FT 1
1
1
FT 1
4
0.5
FT 4
2
2
FT 2
2
0.5
FT 1
3
0/0.5
FT 1
0
0.5
FT 3
0
0

Germany - Regionalliga: West Germany - Regionalliga: West

17 ต.ค.
FT 1
1
0.5
FT 3
2
0/0.5
FT 0
0
0
FT 6
0
1.5
FT 0
2
0.5
FT 4
4
0.5/1
FT 1
0
1

Germany - Oberliga: Baden-Wurttemberg Germany - Oberliga: Baden-Wurttemberg

17 ต.ค.
FT 4
1
FT 3
2
FT 1
1
FT 2
3
FT 1
3
FT 0
2

Germany - Oberliga: Bremen Germany - Oberliga: Bremen

17 ต.ค.
FT 2
1
FT 1
2

Germany - Oberliga: Hamburg Germany - Oberliga: Hamburg

17 ต.ค.
FT 3
2
0/0.5
FT 1
7
1.5/2

Germany - Oberliga: Hessen Germany - Oberliga: Hessen

17 ต.ค.
FT 1
1
FT 2
1
FT 4
2
FT 3
1
FT 0
5
FT 1
1

Germany - Oberliga: Niedersachsen Germany - Oberliga: Niedersachsen

17 ต.ค.
FT 0
0
FT 3
0
FT 1
2
0.5

Germany - Oberliga: Nordost-Nord Germany - Oberliga: Nordost-Nord

17 ต.ค.
FT 1
1
FT 1
1
POSTP ?
?
FT 2
1
FT 1
2

Germany - Oberliga: Nordost-Süd Germany - Oberliga: Nordost-Süd

17 ต.ค.
FT 0
0
FT 2
4
FT 1
1
FT 0
1
FT 2
1
FT 0
0
FT 2
0

Germany - Oberliga: Rheinland-Pfalz/Saar Germany - Oberliga: Rheinland-Pfalz/Saar

17 ต.ค.
FT 1
0
FT 1
1
FT 1
4
FT 1
0
FT 1
3
FT 0
5
FT 1
0
FT 3
3
FT 3
0
FT 4
0

Germany - Oberliga: Schleswig-Holstein Germany - Oberliga: Schleswig-Holstein

17 ต.ค.
FT 1
1
FT 2
1
FT 0
1
2
FT 2
2

Armenia - Premier League Armenia - Premier League

17 ต.ค.
FT 7
0
1.5
POSTP ?
?
0.5

Austria - Austrian Cup Austria - Austrian Cup

17 ต.ค.
FT 0
3
2.5
AET 3
4
2.5/3
FT 1
2
2.5/3
FT 1
0
1.5
FT 7
0
2.5
FT 1
5
3.5
FT 3
0
4.5
FT 3
2
0.5

Azerbaijan - Premier League Azerbaijan - Premier League

17 ต.ค.
FT 1
1
0.5
FT 3
0
1.5

Belarus - Pershaya Liga Belarus - Pershaya Liga

17 ต.ค.
FT 3
2
FT 5
0
FT 2
1
FT 2
0
FT 3
0

Belgium - Pro League Belgium - Pro League

17 ต.ค.
FT 5
2
0.5
FT 1
2
0.5
FT 6
3
1
FT 1
1
0.5

Belgium - First Division B Belgium - First Division B

17 ต.ค.
FT 1
1
0.5

Bosnia and Herzegovina - Premier Liga Bosnia and Herzegovina - Premier Liga

17 ต.ค.
FT 0
1
0.5
FT 0
3
1.5
FT 2
0
0.5

Bosnia and Herzegovina - First League: FBiH Bosnia and Herzegovina - First League: FBiH

17 ต.ค.
FT 0
1
FT 0
1
FT 1
0
FT 2
0
FT 1
0

Bulgaria - Parva Liga Bulgaria - Parva Liga

17 ต.ค.
FT 1
1
2
FT 1
1
1

Bosnia and Herzegovina - First League: RS Bosnia and Herzegovina - First League: RS

17 ต.ค.
FT 0
1
FT 1
1
FT 1
1
FT 1
0
FT 1
3
FT 1
4
FT 0
2
FT 0
0

Bulgaria - Vtora Liga Bulgaria - Vtora Liga

17 ต.ค.
FT 1
0
FT 2
2
FT 1
0
FT 1
2
FT 2
0

Croatia - 1. HNL Croatia - 1. HNL

17 ต.ค.
FT 3
2
1.5
FT 2
1
1/1.5

Croatia - 2. HNL Croatia - 2. HNL

17 ต.ค.
FT 1
0
FT 0
2
FT 2
0

Cyprus - 1. Division Cyprus - 1. Division

17 ต.ค.
FT 2
0
1.5
FT 1
4
0.5/1
FT 0
1
0.5

Cyprus - 2. Division Cyprus - 2. Division

17 ต.ค.
FT 1
1
FT 2
2
FT 0
2
FT 2
0
FT 2
2
FT 3
1
FT 1
0
FT 1
0

Czech Republic - Fortuna Liga Czech Republic - Fortuna Liga

17 ต.ค.
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?

Czech Republic - 2. Liga FNL Czech Republic - 2. Liga FNL

17 ต.ค.
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?

เดนมาร์ก ซูเปอร์ลีก้า เดนมาร์ก ซูเปอร์ลีก้า

17 ต.ค.
FT 3
1
1/1.5

Denmark - First Division Denmark - First Division

17 ต.ค.
FT 1
1
1
FT 3
1
0.5

Estonia - Meistriliiga Estonia - Meistriliiga

17 ต.ค.
FT 2
0
3
FT 1
4
2.5

Finland - Ykkonen Finland - Ykkonen

17 ต.ค.
FT 4
2
2
FT 1
1
1.5
FT 1
2
0.5

ลีกเดอซ์ ฝรั่งเศษ ลีกเดอซ์ ฝรั่งเศษ

17 ต.ค.
FT 0
0
0.5
FT 1
0
0.5
FT 0
1
0.5
FT 1
1
0.5
FT 2
1
0.5
FT 0
1
0.5
FT 1
0
0.5
FT 3
0
0.5

Greece - Super League Greece - Super League

17 ต.ค.
FT 2
1
0
FT 1
0
0.5
FT 4
0
1.5

Hungary - OTP Bank Liga Hungary - OTP Bank Liga

17 ต.ค.
FT 2
1
0.5
FT 1
0
0.5
FT 0
3
1

Iceland - Inkasso-Deildin Iceland - Inkasso-Deildin

17 ต.ค.
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?

Iceland - 2. Deild Iceland - 2. Deild

17 ต.ค.
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?

Republic of Ireland - Premier Division Republic of Ireland - Premier Division

17 ต.ค.
FT 0
0
0.5
CANCL 0
0

Republic of Ireland - First Division Republic of Ireland - First Division

17 ต.ค.
FT 3
1
0.5
FT 0
1
1

Italy - Serie B Italy - Serie B

17 ต.ค.
FT 1
1
0
FT 0
0
0.5
POSTP ?
?
0.5/1
FT 3
3
0.5
FT 0
1
0/0.5
FT 4
1
0.5
FT 1
1
0.5
FT 1
2
0
FT 1
0
0.5

Latvia - Virsliga Latvia - Virsliga

17 ต.ค.
FT 0
2
2.5
FT 1
0
0.5
FT 1
2
0.5
FT 5
0
2
22:00 ?
?
0.5

Latvia - First Liga Latvia - First Liga

17 ต.ค.
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
1.5

Macedonia FYR - First League Macedonia FYR - First League

17 ต.ค.
FT 1
5

Malta - Premier League Malta - Premier League

17 ต.ค.
FT 1
0
POSTP ?
?
FT 0
1
FT 2
3

Malta - First Division Malta - First Division

17 ต.ค.
POSTP ?
?
FT 3
1

Moldova - National Division Moldova - National Division

17 ต.ค.
FT 1
1
FT 1
0
1.5/2

Montenegro - First League Montenegro - First League

17 ต.ค.
FT 1
1
FT 1
0
FT 2
0
FT 2
1
FT 0
0

Northern Ireland - Premiership Northern Ireland - Premiership

17 ต.ค.
FT 1
0
0
FT 3
0
1.5/2
FT 5
1
1.5/2
FT 0
1
1.5/2
FT 2
4
0.5/1

นอร์เวย์ อีลิทซีเรียน นอร์เวย์ อีลิทซีเรียน

17 ต.ค.
FT 2
0
0.5
FT 4
2
1

Norway - Obos-Ligaen Norway - Obos-Ligaen

17 ต.ค.
FT 1
2
0/0.5
FT 1
1
0.5
FT 1
1
0
FT 1
1
1
FT 1
4
0
FT 2
1
0.5

Poland - Ekstraklasa Poland - Ekstraklasa

17 ต.ค.
FT 1
0
0
FT 1
3
0
FT 2
1
1

Poland - 1. Liga Poland - 1. Liga

17 ต.ค.
FT 0
0
0.5
FT 1
1
0.5
POSTP ?
?

พรีเมียรา ลีกา พรีเมียรา ลีกา

17 ต.ค.
FT 1
1
0.5
FT 1
2
0
FT 2
1
1.5
FT 2
2
0.5

Portugal - Segunda Liga Portugal - Segunda Liga

17 ต.ค.
FT 1
0
0.5
FT 2
1
0.5
FT 2
0
0/0.5

Romania - Liga 1 Romania - Liga 1

17 ต.ค.
FT 1
0
0
FT 1
4
0/0.5
FT 2
1
2

รัสเซียนพรีเมียร์ลีก รัสเซียนพรีเมียร์ลีก

17 ต.ค.
FT 3
1
1.5
FT 3
1
0.5
FT 1
0
1
FT 2
3
1

Russia - FNL Russia - FNL

17 ต.ค.
FT 0
1
0.5
FT 3
0
0.5/1
FT 3
2
0/0.5
FT 0
0
0/0.5
FT 0
3
FT 3
0
1.5/2
FT 1
0
0.5/1
FT 2
0
0.5
FT 4
0
0.5/1
FT 4
4
1
FT 0
0
0/0.5

Russia - Youth League Russia - Youth League

17 ต.ค.
FT 1
3
FT 0
3
FT 3
1
POSTP ?
?
FT 1
4
FT 1
1
FT 3
0
FT 2
0
FT 0
0

สกอตติชพรีเมียร์ชิป สกอตติชพรีเมียร์ชิป

17 ต.ค.
FT 0
2
0.5
FT 0
0
0.5
FT 3
5
0.5
FT 1
3
0.5
FT 0
0
1
POSTP ?
?
0.5

Scotland - Championship Scotland - Championship

17 ต.ค.
FT 2
1
0.5
FT 3
1
0.5
FT 1
0
0.5
FT 3
0
0

Scotland - League One Scotland - League One

17 ต.ค.
FT 2
0
0.5
FT 1
0
0.5
FT 3
1
1
FT 0
0
0
FT 1
3
0.5

Scotland - League Two Scotland - League Two

17 ต.ค.
FT 1
3
0/0.5
FT 1
5
1
FT 0
3
0
FT 0
0
0.5/1
FT 1
4
0/0.5

Serbia - Super Liga Serbia - Super Liga

17 ต.ค.
FT 1
0
0.5
FT 2
1
1/1.5
FT 2
1
0/0.5
FT 0
0
0/0.5
FT 1
3
0.5

Serbia - Prva Liga Serbia - Prva Liga

17 ต.ค.
FT 1
0
FT 1
2
FT 2
2
FT 2
2

Slovakia - Fortuna Liga Slovakia - Fortuna Liga

17 ต.ค.
FT 1
2
0.5
FT 3
1
0.5
FT 3
0
2
FT 2
4
1.5
FT 1
1
1

Slovakia - 2. Liga Slovakia - 2. Liga

17 ต.ค.
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?

Slovenia - 1. SNL Slovenia - 1. SNL

17 ต.ค.
FT 2
0
0
FT 0
4
0.5

Slovenia - 2. SNL Slovenia - 2. SNL

17 ต.ค.
POSTP ?
?
FT 1
0
FT 1
0
FT 1
4
FT 1
1
FT 0
2
FT 6
1

สเปน เซกุนด้า ดิวิชั่น สเปน เซกุนด้า ดิวิชั่น

17 ต.ค.
FT 3
0
0.5
FT 1
1
0
FT 2
0
0
FT 0
1
0.5
FT 0
1
0.5

ออลสเวนส์คานสวีเดน ออลสเวนส์คานสวีเดน

17 ต.ค.
FT 2
1
0

Sweden - Allsvenskan Women Sweden - Allsvenskan Women

17 ต.ค.
FT 0
2
FT 1
1
1/1.5
FT 0
3
0.5
FT 1
1
2/2.5

Sweden - Superettan Sweden - Superettan

17 ต.ค.
FT 2
0
1
FT 2
0
1
FT 3
2
0.5
FT 0
2
0.5
FT 1
2
0

Sweden - Ettan: North Sweden - Ettan: North

17 ต.ค.
FT 1
1
1
FT 1
5
2
FT 2
1
1
FT 2
1
0
FT 4
1
0.5/1

Sweden - Ettan: South Sweden - Ettan: South

17 ต.ค.
FT 1
1
1
FT 3
0
1/1.5
FT 3
5
0/0.5
FT 2
1
0
FT 2
1
0.5
FT 3
0
1.5
FT 4
0
1

Switzerland - Super League Switzerland - Super League

17 ต.ค.
FT 0
0
0.5
FT 1
1
0.5

Turkey - Super Lig Turkey - Super Lig

17 ต.ค.
FT 5
3
0.5
FT 1
3
0.5
FT 1
1
0.5
FT 0
2
0

Turkey - 1. Lig Turkey - 1. Lig

17 ต.ค.
FT 1
2
0.5
FT 0
3
0.5
FT 1
1
1.5
FT 5
2
0
FT 1
0
0.5

Ukraine - Premier League Ukraine - Premier League

17 ต.ค.
FT 0
1
0.5
FT 5
1
2
FT 0
2
1.5
FT 1
1
1

Ukraine - Second League: Group A Ukraine - Second League: Group A

17 ต.ค.
FT 3
2
FT 2
2
FT 2
2
FT 1
2
FT 1
4

Ukraine - Second League: Group B Ukraine - Second League: Group B

17 ต.ค.
FT 1
2
FT 2
4

Wales - Premier League Wales - Premier League

17 ต.ค.
FT 2
1
0.5
FT 0
2
0/0.5
FT 1
1
0/0.5
FT 0
2
1
FT 0
0
1

Brazil - Serie A Brazil - Serie A

17 ต.ค.
FT 2
2
0.5
FT 1
2
0
FT 1
1
0.5

Brazil - Serie B Brazil - Serie B

17 ต.ค.
FT 0
0
0.5
FT 1
1
0.5
FT 3
1
0.5
FT 4
1
0/0.5
FT 0
0

Brazil - Serie C Brazil - Serie C

17 ต.ค.
FT 1
0
0
FT 0
1
0.5

Colombia - Liga BetPlay Colombia - Liga BetPlay

17 ต.ค.
FT 1
1
0.5
FT 1
0
0.5

Colombia - Torneo Betplay Colombia - Torneo Betplay

17 ต.ค.
POSTP ?
?
POSTP ?
?
FT 0
0
FT 1
2
0.5
FT 1
1
0/0.5
FT 0
0
0.5
FT 1
1
0.5
FT 0
0
0.5
CANCL 0
0
CANCL 0
0
FT 0
0
0/0.5
FT 0
0
0.5

Ecuador - Liga Pro Ecuador - Liga Pro

17 ต.ค.
FT 2
1
1
FT 3
2
0.5

El Salvador - Primera Division El Salvador - Primera Division

17 ต.ค.
FT 0
0
0.5
FT 0
2
FT 2
0

Guatemala - Liga Nacional Guatemala - Liga Nacional

17 ต.ค.
FT 3
0
1
FT 3
3
0

Guatemala - Primera Division Guatemala - Primera Division

17 ต.ค.
FT 1
4
FT 2
1
FT 1
0

Mexico - Liga MX Mexico - Liga MX

17 ต.ค.
FT 2
0
0.5
FT 3
2
0.5
FT 3
1
1

Paraguay - Division 1 Paraguay - Division 1

17 ต.ค.
FT 1
0
0.5
FT 0
3
0.5

Peru - Primera Division Peru - Primera Division

17 ต.ค.
FT 1
2
0.5
FT 2
1
0.5
FT 0
1
0.5
FT 3
6
1.5

Uruguay - Primera Division Uruguay - Primera Division

17 ต.ค.
FT 0
3
0
FT 1
2
0.5
FT 5
1
0.5

อเมริกา เมเจอร์ลีก อเมริกา เมเจอร์ลีก

17 ต.ค.
FT 2
2
0
FT 2
1
1

ยูไนเต็ด ซอคเกอร์ ลีก ยูไนเต็ด ซอคเกอร์ ลีก

17 ต.ค.
FT 2
0
1
FT 1
0

Burkina Faso - Premier League Burkina Faso - Premier League

17 ต.ค.
FT 0
0
FT 0
0
FT 1
1
FT 1
1

Congo - Super Ligue Congo - Super Ligue

17 ต.ค.
FT 2
1

Egypt - Premier League Egypt - Premier League

17 ต.ค.
FT 1
2
0.5

Lebanon - Premier League Lebanon - Premier League

17 ต.ค.
FT 0
0
FT 1
4
FT 1
1
FT 0
0

Qatar - Premier League Qatar - Premier League

17 ต.ค.
FT 2
1
1.5
FT 0
0
2.5

Saudi Arabia - Pro League Saudi Arabia - Pro League

17 ต.ค.
FT 1
0
1.5
FT 1
1
FT 2
1
0.5
FT 1
0
2.5

United Arab Emirates - Uae League United Arab Emirates - Uae League

17 ต.ค.
FT 0
3
1.5
FT 2
0
1.5
FT 1
1
0.5

Bermuda - Premier League Bermuda - Premier League

17 ต.ค.
FT 1
3

China PR - Super League China PR - Super League

17 ต.ค.
FT 1
2
0.5
FT 2
2
0.5

Korea Republic - K-League 1 Korea Republic - K-League 1

17 ต.ค.
FT 2
1
0.5
FT 0
1
0

Korea Republic - National League Korea Republic - National League

17 ต.ค.
FT 0
1
FT 3
1
FT 2
2
FT 0
0
FT 2
0
FT 1
3
FT 1
1
FT 0
0

Vietnam - V-League 2 Vietnam - V-League 2

17 ต.ค.
FT 0
0
0.5/1

England - Vanarama National League South England - Vanarama National League South

17 ต.ค.
FT 1
2
0/0.5
FT 0
4
0.5/1
FT 1
0
0/0.5
FT 0
2
0/0.5
FT 1
1
0
FT 1
0
0/0.5
FT 4
1
0.5/1
FT 4
0
0/0.5
FT 4
4
0.5/1
FT 3
2
0.5

Netherlands - Derde Divisie: Zaterdag Netherlands - Derde Divisie: Zaterdag

17 ต.ค.
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?

World - CAF Champions League World - CAF Champions League

17 ต.ค.
FT 0
2
0

Belgium - Division 3: ACFF Belgium - Division 3: ACFF

17 ต.ค.
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?

Belgium - Division 3: Group A Belgium - Division 3: Group A

17 ต.ค.
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?

Belgium - Division 3: Group B Belgium - Division 3: Group B

17 ต.ค.
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?

Belgium - Third Amateur Division: VFV A Belgium - Third Amateur Division: VFV A

17 ต.ค.
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?

Belgium - Third Amateur Division: VFV B Belgium - Third Amateur Division: VFV B

17 ต.ค.
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?

Belgium - Third Amateur Division: ACFF A Belgium - Third Amateur Division: ACFF A

17 ต.ค.
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?

Belgium - Third Amateur Division: ACFF B Belgium - Third Amateur Division: ACFF B

17 ต.ค.
POSTP ?
?

Belgium - Provincial-Antwerpen Belgium - Provincial-Antwerpen

17 ต.ค.
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?

Belgium - Provincial-Brabant Belgium - Provincial-Brabant

17 ต.ค.
POSTP ?
?

Belgium - Provincial-Hainaut Belgium - Provincial-Hainaut

17 ต.ค.
POSTP ?
?

Belgium - Provincial-Limburg Belgium - Provincial-Limburg

17 ต.ค.
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?

Belgium - Provincial-Luxembourg Belgium - Provincial-Luxembourg

17 ต.ค.
01:00 ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?

Belgium - Provincial-Namur Belgium - Provincial-Namur

17 ต.ค.
POSTP ?
?

Belgium - Provincial-Oost-Vlaanderen Belgium - Provincial-Oost-Vlaanderen

17 ต.ค.
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?

Belgium - Provincial-West-Vlaanderen Belgium - Provincial-West-Vlaanderen

17 ต.ค.
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?

Bulgaria - 3. League Northeast Bulgaria - 3. League Northeast

17 ต.ค.
FT 5
2
FT 1
3

Cyprus - 3. Division Cyprus - 3. Division

17 ต.ค.
FT 2
1
FT 0
1
FT 1
3
FT 0
0
FT 2
2
FT 1
2

Czech Republic - 3. Liga CFL Czech Republic - 3. Liga CFL

17 ต.ค.
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?

Czech Republic - 3. Liga MSFL Czech Republic - 3. Liga MSFL

17 ต.ค.
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?

Czech Republic - 4. Liga Division A Czech Republic - 4. Liga Division A

17 ต.ค.
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?

Czech Republic - 4. Liga Division B Czech Republic - 4. Liga Division B

17 ต.ค.
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?

Czech Republic - 4. Liga Division C Czech Republic - 4. Liga Division C

17 ต.ค.
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?

Czech Republic - 4. Liga Division E Czech Republic - 4. Liga Division E

17 ต.ค.
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?

Czech Republic - 4. Liga Division D Czech Republic - 4. Liga Division D

17 ต.ค.
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?

Denmark - 2. Division Group 1 Denmark - 2. Division Group 1

17 ต.ค.
FT 1
2
1
FT 1
1
0.5
FT 1
1
FT 4
3
FT 2
3
0.5
FT 2
3

Denmark - 2. Division Group 2 Denmark - 2. Division Group 2

17 ต.ค.
FT 1
0
FT 3
3
1
FT 1
2
FT 1
2
FT 1
2

Denmark - Denmark Series Group 1 Denmark - Denmark Series Group 1

17 ต.ค.
FT 2
4
FT 0
3
FT 1
2
FT 4
3
FT 0
1

Denmark - Denmark Series Group 2 Denmark - Denmark Series Group 2

17 ต.ค.
FT 0
0
FT 0
0
FT 5
3
FT 2
3
FT 4
4

Denmark - Denmark Series Group 3 Denmark - Denmark Series Group 3

17 ต.ค.
FT 3
3
0.5
FT 1
1
POSTP ?
?
FT 1
1

Denmark - Denmark Series Group 4 Denmark - Denmark Series Group 4

17 ต.ค.
FT 1
2
FT 0
2
FT 2
2
FT 1
0
FT 0
1

Finland - Kakkonen Finland - Kakkonen

17 ต.ค.
FT 3
1
0.5/1
FT 3
3
0/0.5
FT 5
1
0.5
FT 3
5
0.5/1
FT 1
0
2/2.5
FT 0
3
0.5/1
FT 1
2
1/1.5
FT 6
0
1.5
FT 0
3
0
FT 6
0
3
FT 3
2

France - National 3: Hauts-de-France France - National 3: Hauts-de-France

17 ต.ค.
FT 0
2

France - National 3: Normandie France - National 3: Normandie

17 ต.ค.
FT 2
2

Greece - Gamma Ethniki Group 5 Greece - Gamma Ethniki Group 5

17 ต.ค.
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?

Italy - Serie C: Girone A Italy - Serie C: Girone A

17 ต.ค.
FT 0
0
0.5
FT 1
2
0
FT 1
1
0.5

Italy - Serie C: Girone B Italy - Serie C: Girone B

17 ต.ค.
FT 2
1
0
FT 2
1
0.5
FT 0
0
1
FT 0
1
0

Italy - Serie C: Girone C Italy - Serie C: Girone C

17 ต.ค.
FT 3
0
0.5
FT 5
2
0.5

Italy - Serie D: Girone A Italy - Serie D: Girone A

17 ต.ค.
FT 1
3

Italy - Serie D: Girone G Italy - Serie D: Girone G

17 ต.ค.
FT 2
2

Norway - 2. Division Norway - 2. Division

17 ต.ค.
FT 2
0
1/1.5
FT 0
3
FT 1
1

Poland - 2. Liga East Poland - 2. Liga East

17 ต.ค.
POSTP ?
?
FT 0
3
1
FT 3
1
0
FT 4
0
1
POSTP ?
?
FT 0
1
POSTP ?
?

Portugal - 2. Division: Group A Portugal - 2. Division: Group A

17 ต.ค.
FT 2
0

Portugal - 2. Division: Group B Portugal - 2. Division: Group B

17 ต.ค.
FT 3
2

Portugal - 2. Division: Group E Portugal - 2. Division: Group E

17 ต.ค.
FT 1
1
0.5

Portugal - 2. Division: Group G Portugal - 2. Division: Group G

17 ต.ค.
FT 1
1

Romania - 3. Liga: Series 1 Romania - 3. Liga: Series 1

17 ต.ค.
FT 1
3
FT 0
1
FT 0
2
FT 1
3
FT 3
0

Romania - 3. Liga: Series 2 Romania - 3. Liga: Series 2

17 ต.ค.
FT 2
1
FT 4
0
FT 1
1
FT 0
2
FT 0
0

Romania - 3. Liga: Series 3 Romania - 3. Liga: Series 3

17 ต.ค.
FT 0
4
FT 0
1
FT 0
1
FT 1
0

Romania - 3. Liga: Series 4 Romania - 3. Liga: Series 4

17 ต.ค.
FT 3
0
FT 1
2
FT 2
0

Romania - 3. Liga: Series 5 Romania - 3. Liga: Series 5

17 ต.ค.
FT 2
3
FT 3
2

Serbia - Srpska Liga - East Serbia - Srpska Liga - East

17 ต.ค.
FT 2
1
FT 1
1
FT 2
0
FT 4
0
FT 1
0
FT 3
0

Serbia - Srpska Liga - West Serbia - Srpska Liga - West

17 ต.ค.
FT 2
0
FT 1
0
FT 1
0
FT 1
1
FT 0
3
FT 3
1
FT 0
1

Slovakia - 3. Liga - West Slovakia - 3. Liga - West

17 ต.ค.
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?

Spain - Segunda B - Group 1 Spain - Segunda B - Group 1

17 ต.ค.
FT 2
4
0.5
FT 0
0
0/0.5

Spain - Segunda B - Group 2 Spain - Segunda B - Group 2

17 ต.ค.
FT 2
1
0.5
FT 1
0
0/0.5

Spain - Segunda B - Group 3 Spain - Segunda B - Group 3

17 ต.ค.
FT 2
2
0/0.5

Spain - Segunda B - Group 4 Spain - Segunda B - Group 4

17 ต.ค.
POSTP ?
?

Spain - Tercera - Group 2 Spain - Tercera - Group 2

17 ต.ค.
FT 1
0
0.5
FT 1
3

Spain - Tercera - Group 3 Spain - Tercera - Group 3

17 ต.ค.
FT 2
1
FT 0
2
0
FT 0
1
FT 1
1
POSTP ?
?

Spain - Tercera - Group 4 Spain - Tercera - Group 4

17 ต.ค.
FT 1
1
FT 4
1
FT 1
1
FT 6
0
FT 1
1
1.5
FT 0
2

Spain - Tercera - Group 5 Spain - Tercera - Group 5

17 ต.ค.
FT 2
0
0.5

Spain - Tercera - Group 6 Spain - Tercera - Group 6

17 ต.ค.
FT 2
1
FT 0
3
POSTP ?
?
FT 1
1

Spain - Tercera - Group 8 Spain - Tercera - Group 8

17 ต.ค.
POSTP ?
?
FT 2
4
FT 1
1
FT 3
0
FT 1
1
FT 1
0
POSTP ?
?

Spain - Tercera - Group 9 Spain - Tercera - Group 9

17 ต.ค.
FT 1
1

Spain - Tercera - Group 11 Spain - Tercera - Group 11

17 ต.ค.
FT 1
0
FT 1
0
FT 0
0
0
FT 1
2
0/0.5
FT 1
2

Spain - Tercera - Group 12 Spain - Tercera - Group 12

17 ต.ค.
FT 0
1
FT 1
2
FT 0
1
0/0.5

Spain - Tercera - Group 15 Spain - Tercera - Group 15

17 ต.ค.
FT 0
1
FT 3
1
FT 1
1
FT 1
2
FT 2
0
FT 0
0
0/0.5

Spain - Tercera - Group 16 Spain - Tercera - Group 16

17 ต.ค.
FT 4
0

Spain - Tercera - Group 18 Spain - Tercera - Group 18

17 ต.ค.
FT 0
3
FT 1
1

Sweden - Division 2: Norra Gotaland Sweden - Division 2: Norra Gotaland

17 ต.ค.
FT 4
0
FT 1
1
FT 0
4
FT 1
2
FT 0
5
FT 3
0
FT 2
1

Sweden - Division 2: Norrland Sweden - Division 2: Norrland

17 ต.ค.
FT 4
0
FT 1
1
FT 2
1
FT 3
0
FT 3
2
FT 1
1
FT 1
2

Sweden - Division 2: Sodra Svealand Sweden - Division 2: Sodra Svealand

17 ต.ค.
FT 0
0
FT 0
0
FT 0
0
FT 0
0
FT 0
0
FT 0
0
FT 0
0

Turkey - 3. Lig: Group 1 Turkey - 3. Lig: Group 1

17 ต.ค.
FT 1
0
FT 6
1

Turkey - 3. Lig: Group 2 Turkey - 3. Lig: Group 2

17 ต.ค.
FT 1
1
FT 2
1
0.5
FT 1
1
FT 4
0
0.5
FT 0
4
FT 1
2
FT 0
0
FT 2
0

Turkey - 3. Lig: Group 3 Turkey - 3. Lig: Group 3

17 ต.ค.
FT 1
0
FT 2
2
FT 3
1
FT 0
1
FT 2
1
FT 0
0

Brazil - Carioca 2 Brazil - Carioca 2

17 ต.ค.
FT 0
1
0/0.5
FT 2
1
FT 0
2
1

Brazil - Mineiro 2 Brazil - Mineiro 2

17 ต.ค.
FT 0
0
FT 1
1
FT 1
1
0/0.5
FT 3
2
FT 2
0
0
FT 0
0

Brazil - Paulista A3 Brazil - Paulista A3

17 ต.ค.
FT 0
3
1
FT 0
1
0

Cambodia - C-League Cambodia - C-League

17 ต.ค.
FT 0
2
FT 2
3

Haiti - Ligue Haïtienne Haiti - Ligue Haïtienne

17 ต.ค.
FT 1
0

San Marino - Campionato San Marino - Campionato

17 ต.ค.
FT 2
3
FT 1
1
FT 1
0

Korea Republic - K League 2 Korea Republic - K League 2

17 ต.ค.
FT 1
1
0.5
FT 0
1
0.5
FT 0
1
0.5

Australia - Brisbane Premier League Australia - Brisbane Premier League

17 ต.ค.
FT 1
1
1.5
FT 3
2
0
FT 5
3
1

Australia - New South Wales Australia - New South Wales

17 ต.ค.
FT 3
0
0

Brazil - Brasileiro U20 Brazil - Brasileiro U20

17 ต.ค.
FT 4
3
0

Ukraine - Youth League Ukraine - Youth League

17 ต.ค.
FT 1
1
FT 0
2

Australia - Npl Tasmania Australia - Npl Tasmania

17 ต.ค.
FT 5
0
1.5
FT 3
0
1
FT 1
0
2.5
FT 0
3
0.5

Australia - Npl Queensland Australia - Npl Queensland

17 ต.ค.
FT 2
1
1