ufabet

บุนเดิสลีกา บุนเดิสลีกา

3 มิ.ย.
FT 0
3
0.5

World - Club Friendlies World - Club Friendlies

3 มิ.ย.
FT 2
1
FT 0
1
1
FT 3
1
2
FT 1
1
FT 4
1
1
FT 0
2
1
FT 1
6
1
FT 1
0

บุนเดิสลีกา 2 บุนเดิสลีกา 2

3 มิ.ย.
FT 3
0
1

Germany - 3. Liga Germany - 3. Liga

3 มิ.ย.
FT 0
1
0.5
FT 3
2
1.5
FT 1
1
1.5
FT 0
1
1
FT 1
1
0

Albania - Superliga Albania - Superliga

3 มิ.ย.
FT 2
1
2
FT 1
3
0.5/1
FT 1
1
0.5
FT 1
3
0.5/1
FT 1
2
0

Armenia - Premier League Armenia - Premier League

3 มิ.ย.
FT 0
0
1

Austria - Tipico Bundesliga Austria - Tipico Bundesliga

3 มิ.ย.
FT 1
2
2
FT 1
2
0.5
FT 2
0
1.5

Czech Republic - Czech Liga Czech Republic - Czech Liga

3 มิ.ย.
FT 0
1
0.5
FT 2
0
0.5
FT 2
0
0
FT 0
2
0.5
FT 3
0
2

Czech Republic - 2. Liga FNL Czech Republic - 2. Liga FNL

3 มิ.ย.
FT 2
0
0.5
FT 1
2
1

Estonia - Meistriliiga Estonia - Meistriliiga

3 มิ.ย.
FT 2
0
0/0.5
FT 0
2
1.5
FT 1
3
0.5

Hungary - Hungarian Cup Hungary - Hungarian Cup

3 มิ.ย.
FT 2
1
0.5

Israel - Ligat ha'Al Israel - Ligat ha'Al

3 มิ.ย.
FT 2
2
0.5
FT 1
1
0.5
FT 2
0
0.5

Montenegro - First League Montenegro - First League

3 มิ.ย.
FT 0
2
0
FT 0
0
1.5
FT 1
3
1.5
FT 2
0
1
FT 0
3
0.5

Montenegro - Second League Montenegro - Second League

3 มิ.ย.
FT 2
1
0.5
FT 1
1
0.5
FT 0
0
0.5
FT 2
0
FT 0
0

Poland - 1. Liga Poland - 1. Liga

3 มิ.ย.
FT 1
2
0
FT 1
2
1

พรีเมียรา ลีกา พรีเมียรา ลีกา

3 มิ.ย.
FT 1
0
0.5
FT 2
1
1.5

Costa Rica - Primera Division Costa Rica - Primera Division

3 มิ.ย.
FT 1
2
0.5
FT 3
1
1
FT 1
4
0

Guatemala - Liga Nacional Guatemala - Liga Nacional

3 มิ.ย.
CANCL 0
0
CANCL 0
0
CANCL 0
0
CANCL 0
0

Syria - Premier League Syria - Premier League

3 มิ.ย.
FT 2
0
0
FT 4
1
FT 0
4
FT 0
1
0
FT 0
1
0
FT 0
4
FT 0
0
0

Poland - 2. Liga East Poland - 2. Liga East

3 มิ.ย.
FT 1
2
0.5
FT 2
3
1
FT 0
2
0.5
FT 1
1
0.5
FT 2
2
0
FT 1
4
0.5
FT 2
2
0
FT 1
2
2
FT 2
1
0

Kosovo - Kosovar Cup Kosovo - Kosovar Cup

3 มิ.ย.
FT 0
0
1

Serbia - Serbian Cup Serbia - Serbian Cup

3 มิ.ย.
FT 3
2
0.5
FT 1
2
2
FT_PEN 0
0
1

Europe - Baltic Cup Europe - Baltic Cup

3 มิ.ย.
POSTP ?
?

Germany - Dfb Pokal Women Germany - Dfb Pokal Women

3 มิ.ย.
FT 3
2
2.5
FT 1
3
0.5
FT 0
3
3.5/4

Georgia - Liga 3 Georgia - Liga 3

3 มิ.ย.
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?

USA - USL League One USA - USL League One

3 มิ.ย.
POSTP ?
?

Northern Ireland - Premiership Women Northern Ireland - Premiership Women

3 มิ.ย.
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?

Finland - Kolmonen Finland - Kolmonen

3 มิ.ย.
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?