ufabet

พรีเมียร์ลีกอังกฤษ พรีเมียร์ลีกอังกฤษ

26 ธ.ค.
FT 2
1
1
FT 1
1
1
FT 1
0
0.5
FT 0
2
1
FT 2
1
0.5
FT 1
0
1
FT 1
1
0.5

อีเอฟแอลแชมเปียนชิป อีเอฟแอลแชมเปียนชิป

26 ธ.ค.
FT 1
1
0.5
FT 1
1
0
FT 3
1
1.5
FT 1
1
0
FT 3
2
0.5
FT 0
2
0.5
FT 3
3
1
FT 1
0
0.5
FT 3
2
0.5
FT 1
1
0.5

อีเอฟแอลลีกวัน อีเอฟแอลลีกวัน

26 ธ.ค.
FT 0
1
0.5
FT 1
2
1
FT 4
2
1
FT 0
0
0
FT 1
0
1
FT 0
3
1
FT 2
0
1
FT 2
3
0.5
FT 1
2
0
FT 2
2
0.5
FT 0
0
1.5

อีเอฟแอลลีกทู อีเอฟแอลลีกทู

26 ธ.ค.
FT 1
3
0
FT 0
0
0.5
FT 0
1
0
FT 4
0
0
FT 1
0
1
FT 1
1
0.5
FT 2
2
0.5
FT 1
2
0
FT 3
1
0.5
FT 0
2
0.5
FT 0
0
0.5
FT 4
0
0.5

คอนเฟอเรนซ์ พรีเมียร์ คอนเฟอเรนซ์ พรีเมียร์

26 ธ.ค.
FT 1
1
0.5
FT 0
2
0.5
FT 1
1
0.5
FT 2
2
0.5
FT 3
0
0.5
FT 4
1
0.5
FT 3
0
1
FT 5
1
0.5
FT 3
1
0.5
FT 6
2
0.5/1

เนชันนัลลีกนอร์ท เนชันนัลลีกนอร์ท

26 ธ.ค.
FT 3
0
0/0.5
FT 0
2
1.5
FT 0
1
0.5
FT 2
1
0
FT 2
3
1.5
FT 2
0
0
FT 3
1
0.5
FT 1
0
0.5/1
FT 3
0
0.5
FT 1
3
0

England - Non League Premier: Isthmian England - Non League Premier: Isthmian

26 ธ.ค.
FT 4
0
FT 0
1
FT 5
3
FT 3
0

England - Non League Div One: Isthmian North England - Non League Div One: Isthmian North

26 ธ.ค.
FT 2
1
FT 1
6
FT 1
0
FT 5
3

England - Non League Div One: Southern Central England - Non League Div One: Southern Central

26 ธ.ค.
FT 0
1
FT 2
1
FT 3
2
FT 3
0
FT 0
3

England - Non League Div One: Northern North England - Non League Div One: Northern North

26 ธ.ค.
FT 0
2

England - Non League Div One: Isthmian South England - Non League Div One: Isthmian South

26 ธ.ค.
FT 0
2
FT 1
2

England - Non League Div One: Southern S & W England - Non League Div One: Southern S & W

26 ธ.ค.
FT 3
1
FT 2
1
FT 1
2
FT 4
1
FT 1
3

England - Non League Premier: Northern England - Non League Premier: Northern

26 ธ.ค.
FT 1
5
FT 1
2

England - Non League Premier: Southern Central England - Non League Premier: Southern Central

26 ธ.ค.
FT 3
3
0.5/1
FT 2
0
0.5
FT 4
1
FT 0
1
FT 1
3
FT 1
1

Belgium - Pro League Belgium - Pro League

26 ธ.ค.
FT 2
1
1.5
FT 1
0
1
FT 1
2
0.5
FT 1
0
0.5

Italy - Serie B Italy - Serie B

26 ธ.ค.
FT 1
0
0.5
FT 1
2
0.5
FT 1
1
1
FT 1
2
0.5
FT 0
2
0.5
FT 4
0
0.5
FT 2
2
0
FT 1
2
0

Northern Ireland - Premiership Northern Ireland - Premiership

26 ธ.ค.
FT 2
0
1
FT 1
2
0.5
FT 5
0
0.5/1
FT 3
0
0/0.5
FT 0
1
1
FT 0
0
1.5

Northern Ireland - Championship Northern Ireland - Championship

26 ธ.ค.
FT 0
8
FT 3
0
2
FT 1
1
FT 0
2

สกอตติชพรีเมียร์ชิป สกอตติชพรีเมียร์ชิป

26 ธ.ค.
FT 0
2
0
FT 2
1
0.5
FT 0
1
0.5
FT 1
0
2
FT 1
2
0.5
FT 1
2
2

Wales - Premier League Wales - Premier League

26 ธ.ค.
FT 1
1
0.5
FT 3
2
0
FT 0
5
1.5
FT 2
1
2
FT 0
0
0.5

Syria - Premier League Syria - Premier League

26 ธ.ค.
FT 0
0
1
FT 2
3

Tanzania - Ligi kuu Bara Tanzania - Ligi kuu Bara

26 ธ.ค.
FT 1
0

Saudi Arabia - Pro League Saudi Arabia - Pro League

26 ธ.ค.
FT 1
0
1

India - Indian Super League India - Indian Super League

26 ธ.ค.
FT 3
4
0.5

India - I-League India - I-League

26 ธ.ค.
FT 2
1
0.5

England - Vanarama National League South England - Vanarama National League South

26 ธ.ค.
FT 4
1
0.5
FT 2
1
0.5
FT 2
0
0/0.5
FT 0
3
0
FT 3
2
1
FT 4
1
0.5
FT 4
0
1
FT 1
2
0.5
FT 3
2
1

Nepal - A Division Nepal - A Division

26 ธ.ค.
FT 0
1
FT 1
1

Algeria - Algeria Cup Algeria - Algeria Cup

26 ธ.ค.
FT 3
0
FT 2
1
1.5
FT 2
0
FT 3
0
2
FT 5
0
FT_PEN 0
0
FT 6
1
1.5
AET 3
1
2
FT 1
3
3

Maldives - Male League Maldives - Male League

26 ธ.ค.
FT 0
0

Australia - W-League Australia - W-League

26 ธ.ค.
FT 0
4
0.5/1