ufabet

เจลีก 2 เจลีก 2

1 ธ.ค.
FT 0
2
FT 1
1

Germany - Oberliga: Hamburg Germany - Oberliga: Hamburg

1 ธ.ค.
FT 1
2
2
FT 3
2

Armenia - Premier League Armenia - Premier League

1 ธ.ค.
FT 1
1
0
FT 8
0
3.5

ออสเตรียลีก1 ออสเตรียลีก1

1 ธ.ค.
FT 5
1
0.5

Bulgaria - Parva Liga Bulgaria - Parva Liga

1 ธ.ค.
FT 0
0
1

เดนมาร์ก ซูเปอร์ลีก้า เดนมาร์ก ซูเปอร์ลีก้า

1 ธ.ค.
FT 2
1
0.5

Russia - Youth League Russia - Youth League

1 ธ.ค.
FT 1
2
1

Argentina - Superliga Argentina - Superliga

1 ธ.ค.
FT 2
3
0.5

Costa Rica - Primera Division Costa Rica - Primera Division

1 ธ.ค.
FT 3
0
1

Ecuador - Liga Pro Ecuador - Liga Pro

1 ธ.ค.
FT 1
3
0

Guatemala - Liga Nacional Guatemala - Liga Nacional

1 ธ.ค.
FT 1
0
1.5

Guatemala - Primera Division Guatemala - Primera Division

1 ธ.ค.
FT_PEN 3
2

Mexico - Liga MX Mexico - Liga MX

1 ธ.ค.
FT 1
2
1
FT 2
3
0.5

Nicaragua - Primera Division Nicaragua - Primera Division

1 ธ.ค.
FT_PEN 0
0
FT 1
0
1

Peru - Segunda Division Peru - Segunda Division

1 ธ.ค.
FT 2
0
0.5

China PR - Super League China PR - Super League

1 ธ.ค.
FT 2
0
2
FT 1
0
0.5
FT 1
2
1
FT 3
0
2.5
FT 6
0
2.5
FT 2
0
1.5
FT 2
0
1
FT 3
2
1

Hong Kong - Premier League Hong Kong - Premier League

1 ธ.ค.
FT 1
4
1
FT 4
1
0.5
FT 0
1
1

Hong Kong - First Division Hong Kong - First Division

1 ธ.ค.
FT 1
1
0
FT 2
3
0.5
FT 1
9
FT 1
2
2
FT 4
2
0.5
FT 0
4
1
FT 1
1
0.5

Korea Republic - K-League 1 Korea Republic - K-League 1

1 ธ.ค.
FT 1
4
0.5
FT 1
0
1.5
FT 0
0
1

New Zealand - Premiership New Zealand - Premiership

1 ธ.ค.
FT 3
3
FT 2
4
FT 2
1
1
FT 2
1
3

Greece - Gamma Ethniki Group 5 Greece - Gamma Ethniki Group 5

1 ธ.ค.
FT 0
2
FT 1
0

Spain - Segunda B - Group 4 Spain - Segunda B - Group 4

1 ธ.ค.
FT 2
3
0.5

Spain - Tercera - Group 4 Spain - Tercera - Group 4

1 ธ.ค.
FT 2
2
FT 1
0
1/1.5
FT 3
1

Spain - Tercera - Group 6 Spain - Tercera - Group 6

1 ธ.ค.
FT 3
3
1
FT 2
1

Spain - Tercera - Group 7 Spain - Tercera - Group 7

1 ธ.ค.
FT 4
1
FT 0
0
FT 0
2
FT 0
2

Spain - Tercera - Group 13 Spain - Tercera - Group 13

1 ธ.ค.
FT 1
2

Spain - Tercera - Group 17 Spain - Tercera - Group 17

1 ธ.ค.
FT 1
1

Turkey - 2. Lig: Beyaz Turkey - 2. Lig: Beyaz

1 ธ.ค.
FT 1
6
FT 3
2
FT 1
0
FT 1
0
0.5
FT 2
1
0.5
FT 0
0
FT 3
0
FT 3
0

Turkey - 2. Lig: Kirmizi Turkey - 2. Lig: Kirmizi

1 ธ.ค.
FT 3
1
FT 1
2
0.5
FT 1
0
0.5
FT 0
0
1.5
FT 1
1
FT 1
1
0.5
FT 0
2
FT 0
1
FT 0
1
0

Turkey - 3. Lig: Group 1 Turkey - 3. Lig: Group 1

1 ธ.ค.
FT 1
0
FT 1
1
FT 0
0
FT 1
0
FT 2
1
FT 2
6
FT 2
1

Turkey - 3. Lig: Group 2 Turkey - 3. Lig: Group 2

1 ธ.ค.
FT 2
0
FT 1
4
0.5
FT 1
1
FT 0
1
FT 0
4

Turkey - 3. Lig: Group 3 Turkey - 3. Lig: Group 3

1 ธ.ค.
FT 3
2
0/0.5
FT 2
4
FT 1
0
FT 3
1
FT 1
1
FT 0
1
FT 0
1

Argentina - Torneo Federal A Argentina - Torneo Federal A

1 ธ.ค.
FT 3
0
0

Belize - Premier League Belize - Premier League

1 ธ.ค.
FT 0
1

ออสเตรเลีย เอ ลีก ออสเตรเลีย เอ ลีก

1 ธ.ค.
FT 0
2
0.5
FT 1
2
1.5

Germany - Junioren Bundesliga Germany - Junioren Bundesliga

1 ธ.ค.
FT 4
3
1
FT 1
4
2
FT 1
0
2
FT 5
0
2
FT 3
1
1
FT 0
2
0
FT 0
1
0.5

Italy - PrimaVera 1 Italy - PrimaVera 1

1 ธ.ค.
FT 0
1
1
FT 0
1
0.5

Spain - Primera Division Women Spain - Primera Division Women

1 ธ.ค.
FT 2
1
1

Australia - W-League Australia - W-League

1 ธ.ค.
FT 1
3
2

Spain - Segunda Division Women Spain - Segunda Division Women

1 ธ.ค.
FT 4
1
FT 4
2
FT 4
1

Spain - Spain Youth League Spain - Spain Youth League

1 ธ.ค.
FT 4
2
FT 2
1

Slovakia - Youth League Slovakia - Youth League

1 ธ.ค.
FT 1
2
1

Japan - Japan Football League Japan - Japan Football League

1 ธ.ค.
FT 2
0
FT 2
2
FT 2
0
FT 0
0
FT 0
0
0.5
FT 1
1
0
FT 2
2
FT 0
1
0

ฟุตบอลซีเกมส์ชาย ฟุตบอลซีเกมส์ชาย

1 ธ.ค.
FT 3
0
2
FT 3
0
2.5