ufabet

เจลีก เจลีก

10 พ.ย.
FT 2
0
0.5
FT 2
1
0
FT 1
0
0.5

เจลีก 2 เจลีก 2

10 พ.ย.
FT 1
3
1
FT 2
0
1
FT 0
0
0.5
FT 1
0
0.5
FT 2
0
1
FT 1
1
0.5
FT 0
1
0.5
FT 0
0
1
FT 0
3
0.5

Germany - Oberliga: Hamburg Germany - Oberliga: Hamburg

10 พ.ย.
FT 3
3

Armenia - Premier League Armenia - Premier League

10 พ.ย.
FT 3
1
0/0.5

ออสเตรียลีก1 ออสเตรียลีก1

10 พ.ย.
FT 1
1
0.5

Czech Republic - 2. Liga FNL Czech Republic - 2. Liga FNL

10 พ.ย.
FT 2
1
0.5

Malta - First Division Malta - First Division

10 พ.ย.
FT 0
4

รัสเซียนพรีเมียร์ลีก รัสเซียนพรีเมียร์ลีก

10 พ.ย.
FT 0
0
0.5

Russia - Youth League Russia - Youth League

10 พ.ย.
FT 1
2
1

Slovakia - 2. Liga Slovakia - 2. Liga

10 พ.ย.
FT 3
0
1
FT 0
1
1

Ukraine - Second League: Group B Ukraine - Second League: Group B

10 พ.ย.
FT 0
2

Argentina - Superliga Argentina - Superliga

10 พ.ย.
FT 3
2
0.5

Colombia - Liga BetPlay Colombia - Liga BetPlay

10 พ.ย.
FT 3
1
1.5

Costa Rica - Primera Division Costa Rica - Primera Division

10 พ.ย.
FT 1
4
1

El Salvador - Primera Division El Salvador - Primera Division

10 พ.ย.
FT 0
0
FT 3
1
1

Guatemala - Liga Nacional Guatemala - Liga Nacional

10 พ.ย.
FT 1
2
0.5

Mexico - Liga MX Mexico - Liga MX

10 พ.ย.
FT 0
0
0.5
FT 3
2
0.5
FT 4
0
1

Mexico - Liga Ascenso Mexico - Liga Ascenso

10 พ.ย.
FT 2
0
0.5
FT 2
1
0.5

Nicaragua - Primera Division Nicaragua - Primera Division

10 พ.ย.
FT 5
1
1
FT 2
0
1
FT 4
0
1.5
FT 1
1

Peru - Primera Division Peru - Primera Division

10 พ.ย.
FT 3
2
1

Kenya - Premier League Kenya - Premier League

10 พ.ย.
FT 2
3

Hong Kong - First Division Hong Kong - First Division

10 พ.ย.
FT 2
3
0.5
FT 3
1
1
FT 6
0
FT 2
7
FT 4
1
1
FT 4
1
FT 0
2
3.5

Korea Republic - FA Cup Korea Republic - FA Cup

10 พ.ย.
FT 4
0
1

New Zealand - Premiership New Zealand - Premiership

10 พ.ย.
FT 3
4
FT 2
1
FT 3
0
FT 0
2
FT 2
2

Czech Republic - 3. Liga CFL Czech Republic - 3. Liga CFL

10 พ.ย.
FT 1
2
1
FT 3
2
0

Czech Republic - 3. Liga MSFL Czech Republic - 3. Liga MSFL

10 พ.ย.
FT 0
6
0
FT 0
1
1.5
FT 2
1
2

Denmark - 2. Division Group 1 Denmark - 2. Division Group 1

10 พ.ย.
FT 1
2
1.5

Greece - Gamma Ethniki Group 5 Greece - Gamma Ethniki Group 5

10 พ.ย.
FT 0
0

Hungary - NB 3: Nyugati Hungary - NB 3: Nyugati

10 พ.ย.
07:00 ?
?
FT 2
1

Slovakia - 3. Liga - West Slovakia - 3. Liga - West

10 พ.ย.
FT 6
0
FT 0
2

Spain - Segunda B - Group 1 Spain - Segunda B - Group 1

10 พ.ย.
FT 0
1
0.5

Spain - Tercera - Group 4 Spain - Tercera - Group 4

10 พ.ย.
FT 1
1

Spain - Tercera - Group 7 Spain - Tercera - Group 7

10 พ.ย.
FT 0
0
FT 1
3
FT 1
2
FT 0
0
FT 0
1

Spain - Tercera - Group 17 Spain - Tercera - Group 17

10 พ.ย.
FT 3
2

Turkey - 2. Lig: Beyaz Turkey - 2. Lig: Beyaz

10 พ.ย.
FT 0
2
FT 0
1
FT 0
1
0.5
FT 1
1
0/0.5
FT 2
1
1.5
FT 0
2
FT 5
0
0/0.5
FT 1
1

Turkey - 2. Lig: Kirmizi Turkey - 2. Lig: Kirmizi

10 พ.ย.
FT 0
2
FT 1
2
FT 3
3

Turkey - 3. Lig: Group 1 Turkey - 3. Lig: Group 1

10 พ.ย.
FT 0
0
0.5
FT 1
0
FT 0
1
FT 2
0
FT 3
3
0.5
FT 0
2
0.5
FT 3
1

Turkey - 3. Lig: Group 2 Turkey - 3. Lig: Group 2

10 พ.ย.
FT 2
2
FT 2
0
FT 1
1

Turkey - 3. Lig: Group 3 Turkey - 3. Lig: Group 3

10 พ.ย.
FT 2
2
FT 1
2
FT 2
2
FT 0
1
FT 3
2
FT 1
1
FT 2
1

Belize - Premier League Belize - Premier League

10 พ.ย.
FT 2
2
FT 0
1

ออสเตรเลีย เอ ลีก ออสเตรเลีย เอ ลีก

10 พ.ย.
FT 1
1
0.5
FT 1
0
0.5

World - Friendly International Women World - Friendly International Women

10 พ.ย.
FT 2
0
2/2.5

Germany - Junioren Bundesliga Germany - Junioren Bundesliga

10 พ.ย.
FT 1
5
2.5
FT 2
0
1

Italy - PrimaVera 1 Italy - PrimaVera 1

10 พ.ย.
FT 3
3
0

World - Afc Championship U19 World - Afc Championship U19

10 พ.ย.
FT 0
6
4
FT 0
1
0.5
FT 4
1
2
FT 2
1
FT 4
3
1/1.5

Poland - Central Youth League Poland - Central Youth League

10 พ.ย.
FT 0
0

Spain - Segunda Division Women Spain - Segunda Division Women

10 พ.ย.
FT 2
1
FT 2
2
FT 2
3
FT 4
0
FT 1
2

Spain - Spain Youth League Spain - Spain Youth League

10 พ.ย.
FT 2
1

Romania - Liga 2 Romania - Liga 2

10 พ.ย.
FT 1
1
0

Japan - Japan Football League Japan - Japan Football League

10 พ.ย.
FT 0
5
0
FT 1
0
FT 0
1
0.5
FT 1
1
0
FT 1
1
FT 0
0
0.5
FT 1
1
FT 1
2