ufabet

เจลีก 2 เจลีก 2

25 ส.ค.
FT 0
4
1.5
FT 0
3
1
FT 5
1
0

ออสเตรียลีก1 ออสเตรียลีก1

25 ส.ค.
FT 3
1
0.5

Czech Republic - 2. Liga FNL Czech Republic - 2. Liga FNL

25 ส.ค.
FT 3
0
1

เดนมาร์ก ซูเปอร์ลีก้า เดนมาร์ก ซูเปอร์ลีก้า

25 ส.ค.
FT 2
0
0

Russia - FNL Russia - FNL

25 ส.ค.
FT 3
0
0.5/1

Slovakia - 2. Liga Slovakia - 2. Liga

25 ส.ค.
FT 2
1
0.5
FT 2
2
0.5

Chile - Primera Division Chile - Primera Division

25 ส.ค.
FT 2
2
0.5

Chile - Primera B Chile - Primera B

25 ส.ค.
FT 1
1
0.5

Colombia - Liga BetPlay Colombia - Liga BetPlay

25 ส.ค.
FT 2
1
0.5

Costa Rica - Primera Division Costa Rica - Primera Division

25 ส.ค.
FT 2
2
1.5

Ecuador - Liga Pro Ecuador - Liga Pro

25 ส.ค.
FT 4
0
2

El Salvador - Primera Division El Salvador - Primera Division

25 ส.ค.
FT 3
3
0.5

Guatemala - Liga Nacional Guatemala - Liga Nacional

25 ส.ค.
FT 2
2
1

Guatemala - Primera Division Guatemala - Primera Division

25 ส.ค.
FT 1
0

Mexico - Liga MX Mexico - Liga MX

25 ส.ค.
FT 3
1
1
FT 1
1
1/1.5
FT 1
1
0.5

Mexico - Liga Ascenso Mexico - Liga Ascenso

25 ส.ค.
FT 1
0
0.5

Nicaragua - Primera Division Nicaragua - Primera Division

25 ส.ค.
FT 1
1
0.5

Peru - Primera Division Peru - Primera Division

25 ส.ค.
FT 3
2
1

อเมริกา เมเจอร์ลีก อเมริกา เมเจอร์ลีก

25 ส.ค.
FT 2
0
1
FT 3
1
2

ยูไนเต็ด ซอคเกอร์ ลีก ยูไนเต็ด ซอคเกอร์ ลีก

25 ส.ค.
FT 1
5
FT 2
1
FT 5
0
FT 1
0
FT 4
2
FT 3
1
FT 2
1
FT 1
0

Korea Republic - K-League 1 Korea Republic - K-League 1

25 ส.ค.
FT 5
3
0.5
FT 1
1
0.5

Vietnam - V-League 2 Vietnam - V-League 2

25 ส.ค.
FT 1
0
FT 1
1
1.5
FT 3
0

Czech Republic - 3. Liga CFL Czech Republic - 3. Liga CFL

25 ส.ค.
FT 3
0
FT_PEN 0
0
FT 0
3

Czech Republic - 3. Liga MSFL Czech Republic - 3. Liga MSFL

25 ส.ค.
FT 2
1
1.5
FT 1
1
0

Czech Republic - 4. Liga Division A Czech Republic - 4. Liga Division A

25 ส.ค.
FT 1
4

Czech Republic - 4. Liga Division B Czech Republic - 4. Liga Division B

25 ส.ค.
FT 1
0

Czech Republic - 4. Liga Division E Czech Republic - 4. Liga Division E

25 ส.ค.
FT 6
0
FT 0
4
FT 2
1

Denmark - Denmark Series Group 1 Denmark - Denmark Series Group 1

25 ส.ค.
FT 1
1

Hungary - NB 3: Nyugati Hungary - NB 3: Nyugati

25 ส.ค.
FT 2
1
FT 0
1

Spain - Segunda B - Group 1 Spain - Segunda B - Group 1

25 ส.ค.
FT 2
2
0.5
FT 2
0
0.5
FT 0
1
0
FT 4
3
0/0.5
FT 1
1
0.5/1
FT 1
0

Spain - Segunda B - Group 2 Spain - Segunda B - Group 2

25 ส.ค.
FT 1
1
1

Spain - Segunda B - Group 3 Spain - Segunda B - Group 3

25 ส.ค.
FT 4
0
0.5
FT 2
0
1

Spain - Tercera - Group 2 Spain - Tercera - Group 2

25 ส.ค.
FT 0
0
FT 0
1
FT 2
2
2/2.5

Spain - Tercera - Group 3 Spain - Tercera - Group 3

25 ส.ค.
FT 3
1

Spain - Tercera - Group 4 Spain - Tercera - Group 4

25 ส.ค.
FT 2
1
0.5

Spain - Tercera - Group 6 Spain - Tercera - Group 6

25 ส.ค.
FT 1
1
0.5

Spain - Tercera - Group 7 Spain - Tercera - Group 7

25 ส.ค.
FT 0
2
FT 0
2
FT 2
1
FT 0
1
0
FT 1
2
FT 1
1
0
FT 2
3
FT 3
3

Spain - Tercera - Group 10 Spain - Tercera - Group 10

25 ส.ค.
FT 4
0
FT 3
2
FT 0
1
0/0.5

Spain - Tercera - Group 11 Spain - Tercera - Group 11

25 ส.ค.
FT 2
1
0.5

Spain - Tercera - Group 13 Spain - Tercera - Group 13

25 ส.ค.
FT 2
2
0.5

Spain - Tercera - Group 14 Spain - Tercera - Group 14

25 ส.ค.
FT 3
0
1.5
FT 1
4

Spain - Tercera - Group 16 Spain - Tercera - Group 16

25 ส.ค.
FT 1
1

Spain - Tercera - Group 17 Spain - Tercera - Group 17

25 ส.ค.
FT 6
0
1.5
FT 0
3

Spain - Tercera - Group 18 Spain - Tercera - Group 18

25 ส.ค.
FT 0
1

Belize - Premier League Belize - Premier League

25 ส.ค.
FT 3
1

Cambodia - C-League Cambodia - C-League

25 ส.ค.
FT 0
2
FT 1
2
FT 1
0

Fiji - National Football League Fiji - National Football League

25 ส.ค.
08:30 ?
?
FT 1
1

Australia - Brisbane Premier League Australia - Brisbane Premier League

25 ส.ค.
FT 4
0
2

Australia - Npl Tasmania Australia - Npl Tasmania

25 ส.ค.
FT 3
0
3.5

Australia - Npl Queensland Australia - Npl Queensland

25 ส.ค.
FT 0
2
2
FT 0
1
2

India - Calcutta Premier Division A India - Calcutta Premier Division A

25 ส.ค.
FT 2
1

Germany - Junioren Bundesliga Germany - Junioren Bundesliga

25 ส.ค.
FT 1
2
FT 13
0
0.5/1
FT 2
2
0
FT 1
1
0.5
FT 6
2
1.5/2
FT 0
0
0.5
FT 3
2
0.5
FT 3
1
1
FT 1
4
2.5
FT 0
1
0/0.5
FT 0
5
FT 2
4
FT 1
2
0.5

Czech Republic - Czech Cup Women Czech Republic - Czech Cup Women

25 ส.ค.
FT 3
0

Poland - Central Youth League Poland - Central Youth League

25 ส.ค.
FT 2
2
FT 3
0

Panama - Lpf Panama - Lpf

25 ส.ค.
FT 2
1
0.5

Australia - Npl Victoria Australia - Npl Victoria

25 ส.ค.
FT 4
1
0.5
FT 1
2
0.5
FT 2
3
0.5
FT 3
0
0.5
FT 0
3
0.5
FT 0
3
1
FT 1
5
0.5

Australia - Northern Nsw Australia - Northern Nsw

25 ส.ค.
FT 3
0
0
FT 1
0
0.5
FT 5
2
FT 0
4
1
FT 3
2
2.5

USA - USL League One USA - USL League One

25 ส.ค.
FT 1
0
0.5
FT 3
1
1

Australia - Victoria NPL Youth League Australia - Victoria NPL Youth League

25 ส.ค.
FT 2
0
FT 1
2
FT 2
4
FT 3
1
FT 4
2
FT 0
2
FT 3
4

World - Club Friendlies Women World - Club Friendlies Women

25 ส.ค.
FT 3
0

Japan - Japan Football League Japan - Japan Football League

25 ส.ค.
FT 1
3
FT 2
1
FT 1
0
FT 1
0
FT 1
1
FT 3
4

ไทยลีก 3 ไทยลีก 3

25 ส.ค.
CANCL 0
0
FT 2
2